Εξετάσεις και τιμές

Εξετάσεις και τιμές

Εξετάσεις & Δοκιμασίες 

Χαρακτηριστικά ποιότητας και αξιοπιστίας

Ο ολοκληρωμένος εργομετρικός έλεγχος με όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στο Ergometry4u στο Procardia Medical Institute εξασφαλίζει απόλυτα την ποιότητα και την εξατομικευμένη ασφαλή προσέγγιση των επισκεπτών μας.

Ο βασικός καρδιο-εργο-σπιρομετρικός έλεγχος περιέχει (με την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικά πρόσφατων, περίπου 2-3 μηνών, αιματολογικών / βιοχημικών εξετάσεων και του υπερηχοκαρδιογραφήματος / τρίπλεξ)  τα εξής:

  1. Ιατρική κλινική εκτίμηση / εξέταση (ακρόαση, ζωτικά σημεία, επισκόπηση, κ.α.)
  2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με ολοκληρωμένη διάγνωση 
  3. Ανάλυση σύστασης σώματος (μυικός και λιπώδης ιστός / υγρά) με δερματοπτυχομέτρηση και βιοηλεκτρική αγωγιμότητα 
  4. Καταγραφή των σωματομετρικών μεγεθών 
  5. Καθορισμό του βασικού μεταβολισμού με βιοηλεκτρική αγωγιμότητα και σπιρομετρική αξιολόγηση ηρεμίας
  6. Καρδιο-εργο-σπιρομέτρηση με ολοκληρωμένη ιατρική ανάλυση δεδομένων
  7. Ιατρική διάγνωση και ερμηνεία των εργομετρικών καταγραφών με προτάσεις προπόνησης και διατροφικής προσέγγισης.

Συνολική τιμή για τα βήματα 1-7 = 70 € 


Οι εξετάσεις που γίνονται στο Ergometry4u - Procardia Medical Institute στα πλαίσια ενός πλήρους και ασφαλούς εργομετρικού ελέγχου είναι οι εξής: 

Η κλινική ιατρική εξέταση γίνεται απαραίτητα σε όλους τους επισκέπτες

0€

Προαπαιτούμενη η ύπαρξη πρόσφατων  (2-3 μήνες) αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων με ερμηνευτικό πόρισμα.


0€

Σε αντίθετη περίπτωση η αναγραφή τους (ανεξάρτητα ή μέσω ΕΟΠΠΥ) και η ερμηνεία τους πραγματοποιείται στο Procardia Medical Institute. 

5€

Ηλεκτροκαρδιογράφημα με ολοκληρωμένη διάγνωση.

10€ 

Πλήρες υπερηχοκαρδιογράφημα / τρίπλεξ με ολοκληρωμένη διάγνωση (όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο εξάμηνο και κατόπιν κλινικής εκτίμησης).

30€

Καρδιολογική δοκιμασία κόπωσης με ολοκληρωμένη διάγνωση (εφαρμογή 12 διαφορετικών πρωτοκόλλων άσκησης).

30€

Ανάλυση σύστασης σώματος (μυικός και λιπώδης ιστός / υγρά)  με δερματοπτυχομέτρηση και βιοηλεκτρική αγωγιμότητα.

15€ 

Καταγραφή των σωματομετρικών μεγεθών.

0€

Καθορισμός βασικού μεταβολισμού (μέθοδος βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας).

0€

Καθορισμός βασικού μεταβολισμού (μέθοδος σπιρομετρικής προσέγγισης). 

25€

Καρδιο - εργο - σπιρομέτρηση με ολοκληρωμένη ιατρική ανάλυση δεδομένων. Για τη μέτρηση των τιμών του γαλακτικού οξέος λαμβάνεται ποσότητα τριχοειδικού αίματος και η ανάλυση γίνεται με το σύστημα Accutrend της Roche. Ασφαλείς συνθήκες εκτέλεσης των δοκιμασιών (θερμοκρασία, υγρασία, περιβάλλον χώρος, κ.α.)

70€

Διάγνωση και ιατρική ερμηνεία των εργομετρικών καταγραφών με προτάσεις προπόνησης και διατροφικής προσέγγισης.

0€

Μέτρηση (σύστημα φωτομέτρησης Fras 4 Evolvo) των μεταβολικών οξειδωτικών παραμέτρων και του οξειδωτικού στρες μέσω BAP και dROM (ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, οξείδωση, αντιοξείδωση) για τον ακριβή προσδιορισμό της μεταβολικής κόπωσης των αθλητών και αθλούμενων (λαμβάνεται ποσότητα τριχοειδικού αίματος).

120€

Διάγνωση και ιατρική ερμηνεία των τιμών BAP και dROM, συνεκτίμηση με άλλες κλινικές καταστάσεις, αγωγή, προτάσεις διατροφικής προσέγγισης.

0€

Εξειδικευμένα προγράμματα αθλητικής / πρπονητικής διατροφής 

30€

Εξειδικευμένα προπονητικά προγράμματα

30€

Ζητήστε εκπτωτικές τιμές - Παρέχονται ειδικές τιμές σε συνδυασμό εξετάσεων / παροχών.


2310913880